Göteborg

Göteborg

Om föreningen

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete.

Föreningen Nordens lokalavdelningar och distrikt arrangerar en mängd olika aktiviteter, som belyser olika förhållanden i Norden och hos dess grannar. Programverksamheten omfattar både föredrag, möten, debatter, studiecirklar, filmvisningar, utvecklingsprojekt, vänortsutbyten och resor.

Föreningen Norden Göteborg…